پاستا پنه آلفردو با راسته گوساله

120گرم فیله گوساله گریل شده، سس قارچ، پنیر پارمسان، جعفری، ادویه مخصوص

190.000تومان