پاستا پارمیجانو با راسته گوساله

سس مارینارا، زیتون، سیر تازه، ۱۵۰ گرم فیله گوساله گریل، جعفری، پنیر پارمسان

170.000تومان