صبحانه انگلیسی

لوبیای پخته‌شده یا همان خوراک لوبیاچیتی، بیکن سرخ‌شده، نیمرو، قارچ گریل شده، سوسیس گریل شده، گوجه گیلاسی و نان تست

85تومان