قهوه عربی

نوشیدنی اصیل اهوازی  ،  قهوه عربی، یک نوشیدنی مشهور و پرطرفدار در کشورهای حاشیه خلیج فارس و شهرهای جنوبی کشورمان ایران چون بوشهر، اهواز و بندرعباس است.

75تومان