سیب زمینی مخصوص

سیب زمینی سرخ شده، سس گودا، سس چدار، جعفری، ، پنیر پارمسان، زیتون سیاه، ذرت

110.000تومان