سیب زمینی سرخ شده

سیب زمینی ورقه ای سرخ شده، ادویه مخصوص و سس کچاب

70.000تومان