ساندویچ سرد ماهی تن

کنسر ماهی تن با روغن زیتون

کرفس

سیب پوست کنده و خرد کرده

مایونز

برگ ریحان ساتوری شده

آب لیموی تازه

نمک و فلفل

نان تست جو یا چاودار

98تومان