آب میوه ترکیبی با زغال اخته و انگور

شیر بادام ، بلوبری یخ زده ، انگور بنفش بدون دانه ، دانه کتان ، یخ

110تومان